Bij het ‘besluit van 24 januari tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van Onderzoekskaders 2017’ worden de nieuwe onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie vastgesteld en de tot nu toe geldende toezichtkaders ingetrokken. De nieuwe onderzoekskaders (beleidsregels) zijn nodig in verband met de vernieuwing van het toezicht van de inspectie vanaf augustus 2017.
 
Het nieuwe toezicht door de inspectie is vanaf augustus 2017 gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. Met dit besluit willen de minister en de staatsecretaris van Onderwijs stimuleren dat besturen en scholen stelselmatig werken aan de verbetering van het onderwijs. Er zijn te veel scholen en opleidingen waar nog niet voldoende uit elke leerling wordt gehaald. Daarnaast blijft de inspectie er onverminderd op toezien dat alle leerlingen en studenten onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit.
Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is de laatste jaren afgenomen. Daarmee kan ook het toezicht, dat de afgelopen jaren sterk gericht was op risico’s in het onderwijs, een andere nadruk krijgen. Met het nieuwe toezicht wordt zoveel mogelijk aangesloten op de verantwoordelijkheid en de eigen informatie van het schoolbestuur.

Links

Gerelateerd nieuws