Nieuwe onderzoekskaders inspectie vastgesteld

Op 6 juli heeft Minister Dijkgraaf de nieuwe onderzoekskaders voor de Inspectie voor het Onderwijs vastgesteld. Met deze wijzigingen kan de Inspectie scherper focussen op de basisvaardigheden. Het nieuwe onderzoekskader gaat per 1 augustus 2023 in.

Belangrijkste veranderingen

Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn met name de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogische didactisch handelen (OP3) verduidelijkt. Zo is er meer nadruk op de referentieniveaus komen te liggen en is er meer aandacht voor het stellen van hoge verwachtingen. In het pedagogisch didactisch handelen is explicieter gemaakt waar naar gekeken wordt: doelgericht, activerend, differentiatie, feedback en reflectie.
Nieuw is de standaard voor Basisvaardigheden (OP0) die voor het primair en voortgezet onderwijs, maar ook voor het MBO is vastgesteld. In deze standaard wordt vooral gekeken naar het doelgericht plannen van rekenen-wiskunde, Nederlandse Taal en burgerschap. De inspectie wil bij de start van het nieuwe schooljaar een webinar organiseren over de veranderingen.

Overgangsfase

In het funderend onderwijs tellen een aantal standaarden zwaarder mee in het oordeel op schoolniveau. Dit geldt nu voor de volgende standaarden:

  • Resultaten
  • Zicht op ontwikkeling en begeleiding
  • Pedagogisch-didactisch handelen
  • Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2024 geldt dit ook voor de standaard Basisvaardigheden. In het komende schooljaar 2023-2024 heeft de standaard nog geen extra gewicht.

Advieskader nieuwe scholen

Naast de bovengenoemde onderzoekskaders heeft het Ministerie ook het Advieskader nieuwe scholen bijgesteld.