Nieuwe methode voor aanpakken ziekteverzuim

Een proef van de GGD West-Brabant om middelbare scholen te helpen bij het tegengaan van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold. De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dat meldt het VNG Magazine.

Het project Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (M@ZL) is een effectieve methode voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren die zich vaker of langdurig ziek hebben gemeld. In M@ZL werken mentor, jeugdarts, ouder, kind en leerplichtambtenaar samen.

Uitgangspunt van de methode is dat de leerling die zich ziek meldt, vanaf het begin serieus genomen wordt en dat de school in gesprek gaat met de leerling en zijn ouders. Ouders van leerlingen die minimaal vier keer in een kwartaal of langer dan zeven schooldagen aaneengesloten ziek thuis blijven, moeten op gesprek komen. De leerling voelt zich daardoor serieus genomen en vervreemdt niet van de school. Samen met alle betrokkenen wordt vervolgens een plan voor geleidelijke terugkeer naar school gemaakt en uitgevoerd.

De methode is nu vooral getest in het vmbo, maar ook op basisscholen groeit de behoefte aan hulp bij ziekteverzuim. De GGD wil dan ook volgend jaar een proef beginnen in het primair onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat M@ZL geen weggegooid geld is: tegenover een investering van 17 euro per leerling staat een gemiddelde opbrengst van 82 euro. Zo leidt een jaar meer onderwijs volgen gemiddeld tot een 7 procent hoger inkomen. Een andere opbrengst is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Bij leerlingen met een ‘verzuimgeschiedenis’ is de kans daarop twee keer zo groot als bij jongeren zonder frequent verzuim. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.