De AVS-commissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs. Tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis is er ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs, Curriculum.nu, het Nationaal Programma Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en de eindtoets basisschool en brede brugklassen. De commissie benadert dergelijke thema’s vanuit het perspectief van de leden: wat vraagt het van schoolleiders om er sturing aan te geven en ervoor te zorgen dat het slaagt?

De Commissie Onderwijs wil een afspiegeling zijn van het funderend onderwijs met een evenwichtige verdeling en spreiding over het hele land en alle typen onderwijs en denominaties.

Interesse om zitting te nemen? Mail dan secretariaat@avs.nl of, voor meer inhoudelijke informatie over de Commissie Onderwijs, voorzitter Huub van der Wal: h.vanderwal@variets.nl.

Duurzaam Vitaal

Ook bij de commissie Duurzaam Vitaal zijn nieuwe leden welkom. Deze commissie organiseert activiteiten ter ondersteuning van (bijna) post-actieve AVS-leden, zoals netwerkbijeenkomsten en onderwijsverlatersdagen. De commissie komt vijf à zes maal per jaar samen en denkt met het bestuur mee over bijvoorbeeld internationalisering, functiehuis CAO en pensioenen. Sluit je aan door een mailtje te sturen naar Dick Tolsma: dhj.tolsma@tele2.nl.

Link

Gerelateerd nieuws