Op 1 augustus 2006 worden de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Deze nieuwe kerndoelen geven scholen meer ruimte voor een eigen invulling. De AVS steunt de minister in haar streven de invulling van het onderwijs ook op dit gebied meer over te laten aan de school zelf.

In de kerndoelen staat beschreven welke leerstof de school in elk geval moet behandelen. Vergeleken met de huidige kerndoelen omschrijven de nieuwe, behalve voor de vakken taal en rekenen, veel minder nauwkeurig welke leerstof de basisschool moet aanbieden. “De nieuwe kerndoelen zijn precies waar het moet en ruim waar het kan”, aldus een woordvoerder van de minister in het Reformatorisch Dagblad. Daar komt bij dat het aantal kerndoelen fors is verminderd. Deze herziening doet recht aan de verschillen tussen leerlingen en past ook beter in het nieuwe beleid om scholen meer vrijheid te geven. In de praktijk werd meestal niet gecontroleerd of een school aan alle kerndoelen voldeed; de Onderwijsinspectie had met name aandacht voor de invulling van de kerndoelen op het gebied van taal en rekenen. Maar dat er bij striktere controle een latent probleem lag, blijkt bijvoorbeeld uit het kerndoel over spel en bevordering van het taalgebruik. Dit schrijft voor dat de basisschool leerlingen oefent in het gebruik van dans, toneel en drama. Voor scholen met een specifieke identiteit kon dit strijdig zijn met de grondslag, maar met de invoering van de nieuwe kerndoelen is dit probleem opgelost.

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws