Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op infowms.nl speciaal voor nieuwe (G)MR-leden: Starter in de (G)MR.

Wat houdt het medezeggenschapswerk in het funderend onderwijs in? Waar vind ik informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en de statuten en reglementen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wat wordt er van mij verwacht? Waar kan ik een introductiecursus volgen? Welke ontwikkelingen spelen er in en om de school(organisatie)? In de nieuwe handreiking staan tips en adviezen om ervoor te zorgen dat GMR-leden snel antwoord krijgen op hun vragen. De handreiking staat op de website infowms.nl (zie download).
 
Vernieuwde website
Per 1 september 2017 is de website infowms.nl geheel vernieuwd. (G)MR-leden vinden er nu snel alle informatie die zij nodig hebben voor het (G)MR-werk. Van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), de bevoegdheden, de modelstatuten en -reglementen tot geschillenbeslechting. Maar ook alle informatie over het project Versterking medezeggenschap met de bijbehorende handreikingen, hulpmiddelen en ondersteuning is er te vinden. 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Kader Primair 10 (2019-2020) Download

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen