Nieuwe handreiking schooladvies

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Welke informatiebronnen gebruik je bij het bepalen van een passend schooladvies? Hoe betrek je leerlingen, ouders en voortgezet onderwijs? Het Ministerie van OCW heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd, die op de site van SLO te vinden is.

In de handreiking schooladvisering komen actuele inzichten uit wetenschap en praktijk samen en deze vormen een praktisch document voor schoolleiders, leerkrachten en intern begeleiders. Ook vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de handreiking.

De handreiking zet onder andere op een rijtje welke wet- en regelgeving er spelen bij schooladvies en eindtoets, uit welke informatiebronnen je kunt putten, hoe leerlingen, ouders en het voortgezet onderwijs betrokken kunnen worden en welke rol de verwachtingen van de leraar spelen.


De handreiking, de praktijkvoorbeelden en de aanvullende informatie kunnen helpen om samen in gesprek te gaan over dit belangrijke thema.

Links