Nieuwe handreiking onderwijs aan Oekraïense kinderen

Onder regie van het ministerie van OCW is een handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne samengesteld, die schoolleiders, besturen en gemeenten handvatten en kaders biedt bij de invulling van onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht.

In deze handreiking staat informatie voor scholen en gemeenten: er wordt uitgelegd wat de verwachtingen zijn en waar er van het reguliere onderwijs mag worden afgeweken als de situatie hier om vraagt. Het is nadrukkelijk een eerste versie: OCW verwacht in de komende tijd de handreiking een aantal keer aan te vullen met meer informatie.

De handreiking is gemaakt onder regie van OCW, in afstemming met de Inspectie van het onderwijs, VNG, PO-Raad, VO-raad en LOWAN po/vo. Achterin de handreiking staat een lijstje met onderwerpen die in volgende versies aan bod komen.

Link