Nieuwe gewichtenregeling: de 1 oktober-telling

Het leerlinggewicht
In de nieuwe regeling is het opleidingsniveau van beide ouders bepalend voor het leerlinggewicht en niet, zoals onder de oude regeling, de afkomst (etniciteit) van de leerling. Het is dus nodig om ouders om gegevens over hun opleiding te vragen.
De nieuwe regeling wordt gefaseerd ingevoerd en daarom is dit jaar alleen de bepaling van het gewicht van de vier- en vijfjarige leerlingen van belang.
De telling van 1 oktober 2006 is de eerste leerlingtelling waarbij het nieuw vastgestelde gewicht van de vier- en vijfjarigen van belang is.

Ouders die weigeren
Sommige ouders schijnen te weigeren om de gevraagde gegevens te verstrekken. Het is zaak om ouders er van te overtuigen dat het ook in hun eigen belang is dat zij de gevraagde gegevens verstrekken. Bij het ontbreken van de gevraagde informatie krijgt de school immers minder formatie.
De gegevens van de 1 oktober-telling moeten uiterlijk 15 oktober 2006 bij Cfi zijn ingeleverd. Er is dus nog even tijd om weigerachtige ouders te verzoeken mee te werken.

Alleen de vier- en vijfjarigen!
Er is verwarring ontstaan over de vraag voor welke leerlingen het nieuwe gewicht moet worden vastgesteld. Leveranciers van programma´s voor leerlingadministratie bieden software aan in het kader van de invoering van het onderwijsnummer (persoonsgebonden nummer.) Zij combineren daarbij het opvragen van de gegevens die nodig zijn voor het onderwijsnummer met de gegevens die nodig zijn voor de gewichtenregeling. Maar, daarmee lopen zij op de zaak vooruit! Het is niet nodig de voor het vaststellen van het gewicht bepalende gegevens van alle leerlingen nu op te vragen.

Compensatieregeling
De nieuwe regeling leidt tot herverdeeleffecten. De exacte omvang van deze effecten is pas zichtbaar na de analyse van de gegevens van de 1 oktober-telling. Dan wordt duidelijk wat de gevolgen voor scholen zijn. Daarbij zal ook worden bekeken wat de gevolgen op bestuursniveau zijn en of er extra effecten zijn de grote steden.
In het overleg over de nieuwe gewichtenregeling is afgesproken dat een achteruitgang in formatie gedurende de drie komende jaren zoveel mogelijk worden gecompenseerd.
Het overleg over de compensatieregeling wordt in januari voortgezet. Het is de bedoeling de scholen zo spoedig mogelijk daarna te compenseren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.