De nieuwe gewichtenregeling wordt vanaf 1 augustus 2006 stapsgewijs ingevoerd, verspreid over vier jaar. Zo kunnen scholen wennen aan de nieuwe financieringsvorm en anticiperen op de eventuele gevolgen. Per 1 oktober 2006 worden alleen de leerlingen van vier en vijf jaar volgens de nieuwe systematiek `gewogen´. Tot de leerlingentelling van 2009 bestaan de oude en de nieuwe gewichtenregeling dus naast elkaar.

De nieuwe gewichtenregeling doet meer recht aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden. De etniciteit als wegingsfactor komt hiermee te vervallen. Het opleidingsniveau van de ouder(s) is voortaan het criterium om een basisschool wel of geen extra middelen toe te wijzen. De nieuwe regeling kent twee gewichten: 0,3 en 1,2. Om voor extra middelen in aanmerking te komen, zullen ouders van de betreffende leerlingen een nieuwe ouderverklaring omtrent hun opleidingsniveau moeten invullen en ondertekenen.

Het gewicht dat bij de inschrijving op de school wordt vastgesteld, blijft ook gelden als de leefsituatie gedurende het verblijf op de school verandert. Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen daardoor verschillende gewichten hebben. Het leerlinggewicht kan alleen wijzigen als de leerling naar een andere school gaat en opnieuw wordt gewogen.

Het Cfi heeft onlangs een brochure uitgebracht over de nieuwe gewichtenregeling. Hierin vindt u onder andere het format voor een ouderverklaring. Kijk voor meer informatie op www.cfi.nl

De brochure kunt u hier downloaden:
 Brochure Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs (PDF)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws