Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 augustus 2013.

Tot nu toe gaan scholen er bij een fusie vaak financieel op achteruit. Alle scholen krijgen namelijk een bepaald basisbedrag, los van het aantal leerlingen. Na fusie valt hiervan een deel weg, omdat twee kleine scholen een groter basisbedrag krijgen dan één school. Dit weerhoudt scholen van samenwerking.

Dekker: “In grote delen van ons land neemt het aantal leerlingen op middelbare scholen de komende decennia flink af. Alleen door samen te werken kunnen scholen ook in de toekomst goed onderwijs blijven bieden. Deze nieuwe regeling stimuleert middelbare scholen om bij krimp de handen ineen te slaan.”

De nieuwe regeling bevat een compensatie van vijf jaar. In het eerste jaar na de fusie wordt het hele bekostigingsverlies gecompenseerd, in de vier jaar daarna wordt de compensatie geleidelijk afgebouwd.
In het primair onderwijs bestaat al een vergelijkbare regeling.

Links

Gerelateerd nieuws