Nieuwe cao beschikbaar!

De definitieve tekst van de CAO 2023-2024 is klaar en je kunt hem hier downloaden. Let op: op 24 oktober (11.00 uur) is nog een nieuwe versie hier neergezet. Op veler verzoek zal AVS de cao weer op papier gaan uitgeven. Zodra het mogelijk is om het boek te bestellen, maken we dat kenbaar via onze nieuwskanalen.

Met de nieuwe cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10 procent vanaf 1 juli 2023. Alle medewerkers krijgen in november een eenmalige uitkering. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering 1.000 euro voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, 600 euro voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en 350 euro voor overige werknemers.