In verband met de aanpassingen van de bovenwettelijke uitkeringen in de CAO PO 2018-2019 heeft het Participatiefonds een nieuwe versie uitgebracht van de brochure “Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie”.

In de brochure wordt informatie gegeven over de (boven)wettelijke en aanvullende uitkeringen in het primair onderwijs. Onder andere wordt ingegaan op de hoogte van de WW-uitkering en de duur ervan. Ook wordt informatie gegeven over de vraag wat de gevolgen zijn als op korte termijn ander werk wordt gevonden en hoe het zit met de pensioenopbouw. Verder wordt ingegaan op de rechten en plichten van werkloze personeelsleden en wordt een overzicht verstrekt van de betrokken instanties.

Downloads

Gerelateerd nieuws