Nieuwe bestanden vangnetbepaling beschikbaar

Op 11 januari schreef AVS al over de nieuwe vangnetbepaling voor GO-scholen. We meldden toen dat de informatie van DUO nog niet correct was. DUO heeft nu de bestanden aangepast.

Er is een vangnetbepaling in het leven geroepen voor go-scholen die ná 1 februari met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen worden geconfronteerd. DUO publiceerde onlangs de twee bestanden die je als GO-school kunt gebruiken voor de uitvoering van de vangnetbepaling GO-scholen. De bestanden sluiten nu netjes aan op de handreiking die in april 2022 door een werkgroep is opgesteld. Dit is een werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs die bestaat uit de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden