Nieuwe AVS-Voordeelpartners

 

Voordelig inspiratiepakket van Onderwijs Maak Je Samen
Nieuwe voordeelpartner uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) heeft een speciaal pakket samengesteld waarbij AVS leden voor slechts 125 euro een reeks inspirerende producten ontvangen voor henzelf en het team.

Denk hierbij aan een waaier met lesideeën, een poster met pakkende spreuken, een set placemats voor een inspirerende teamvergadering en een theatersportspel voor het team of voor in de klas. Normaal kosten deze producten samen ruim 145 euro. AVS leden krijgen dus een korting van bijna 20 procent. Waar het complete inspiratiepakket uit bestaat, is te lezen op de website(s). Job Christians van OMJS: “Wij hebben als missie leerkrachten en directies in het onderwijs te informeren, inspireren en enthousiasmeren. Dit gebeurt via onze website en op verschillende fysieke manieren, zoals het verzorgen van workshops, studiedagen, conferenties en lezingen. Vanuit een breed scala aan expertises en ervaringen wil het team van OMJS praktische ondersteuning en inspiratie bieden. Onze werkwijze kenmerkt zich door de onderwijspraktijk als uitgangspunt te nemen van waaruit samengewerkt wordt aan ontwikkeling.”

AVS leden kunnen de productenset bestellen via www.onderwijsmaakjesamen.nl/avs. Zie ook http://www.avsvoordeel.nl/

Korting bij adviesbureau Docenttalent
Kersverse AVS Voordeelpartner Docenttalent heeft speciaal voor AVS leden 10 procent korting op het gehele aanbod in petto. Voor scholen en besturen biedt het adviesbureau een traject op maat als het gaat om de begeleiding (en het behoud) van startende leerkrachten.

“Veel starters geven aan niet tevreden te zijn met de begeleiding, waardoor één op de drie het binnen twee jaar voor gezien houdt. Wij zetten ons in om deze uitstroom te reduceren en het (docent) talent te behouden binnen het onderwijs”, aldus Elise Luiten en Leonie Verweij van Docenttalent. Voorafgaand aan het traject van Docenttalent wordt een startersscan afgenomen onder startende leerkrachten met nul tot drie jaar ervaring. De hieruit voortvloeiende toekomstwensen neemt het adviesbureau als uitgangspunt voor de starterstraining `Bewust van Start´, waarin wordt stilgestaan bij de meest voorkomende knelpunten van starters. Onderdeel hiervan is structurele intervisie via internet. Naast deze training biedt Docenttalent ook individuele begeleiding via klassenconsultaties en School Video Interactie Begeleiding.

Kijk voor een volledig overzicht van de mogelijkheden op http://www.docenttalent.nl/.  Zie ook http://www.avsvoordeel.nl/.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.