Nieuwe AVS Professionaliseringsgids verschenen

De AVS Professionaliseringsgids 2008/2009 is uit. In de tweede week van april hebben alle AVS-leden én de scholen/schoolbesturen zonder AVS leden de nieuwe gids ontvangen.

In de gids staat het totale professionaliseringsaanbod van de AVS van dit moment: trainingen, opleidingen, et cetera. Maar de AVS levert ook maatwerk. Iedereen met een professionaliseringsvraag, of deze nu individueel gericht is of betrekking heeft op het team, kan bij de AVS terecht. In de gids staat het aanbod op onderwerp gerubriceerd. Op www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/cursusaanbod20072008 kunt u het aanbod ook op een andere manier doorzoeken; namelijk op doelgroep, datum en trainer. Dus mocht u specifiek een training zoeken voor starters, dan kunt u dat in het zoekfilter aangeven. Op die manier kunt u ook aanbod zoeken dat bijvoorbeeld voor niet-leidinggevenden geschikt is. Of juist voor bovenschools managers. Als u een opleiding zoekt, maar alleen in april tijd heeft om die te volgen, dan kunt u ook dat als zoekcriterium aangeven. Of als u juist (nog een keer) een cursus van die ene trainer wilt volgen, kunt u alle overige aanbod weglaten. Dit maakt het doorzoeken van het AVS aanbod sneller en overzichtelijker.

Korting
Bij het verschijnen van het nieuwe aanbod hoort natuurlijk ook een nieuwe ledenwerfactie: iedereen die nu AVS lid wordt krijgt 50 procent korting op een product uit de gids, tot een maximum van 150 euro. Nieuwe leden kunnen echter ook kiezen voor een forse korting op het persoonlijk deel van hun contributie: zij betalen hiervoor tot augustus 2009 slechts 60 euro. Natuurlijk is er ook winst te behalen voor de huidige leden: zij die nieuwe leden aanbrengen, krijgen een per aangebracht lid een fors oplopende korting op hun contributie. Sommige leden hoeven hierdoor volgend schooljaar maar 10 procent van hun contributie te betalen. Meer informatie: https://avs.nl/vereniging/lidworden.  

Extra exemplaren van de AVS Professionaliseringsgids 2008/2009 zijn aan te vragen bij de AVS, tel. 030-2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.