Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2006 de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) veranderd in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Vanwege deze wetswijziging moesten we de afspraken rond pensioenaanvulling bij arbeidsongeschiktheid herzien. Deze gaan in per 1 juli 2006. Wat betekent dit voor u?

Download
 Herziene afspraken WIA

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws