Nieuwe ABP-pensioenregeling vanaf 1 januari 2027

In de Wet toekomst pensioenen zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen:

  1. een aanvullend pensioen dat sneller stijgt,
  2. een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en
  3. een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

Op 4 juli 2020 zijn de vakbonden akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel. Intussen is er heel wat water door de Rijn gevloeid en hebben de Tweede Kamer en onlangs de Eerste Kamer de nieuwe Pensioenwet goedgekeurd. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht geworden en uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen ‘over’ zijn. Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en pensioenfonds ABP werken aan een overgang naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 – en dat is een jaar later dan eerder werd aangekondigd.

De sociale partners en ABP kiezen voor een zorgvuldig en beheerst proces. Ze streven ernaar om uiterlijk begin 2024 tot definitieve afspraken te komen. Vervolgens heeft ABP door het jaar uitstel voldoende tijd om de pensioenadministratie goed in te richten voor de overgang en daarna.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat deze arbeidsvoorwaarde meer wordt gewaardeerd en op langere termijn betaalbaar blijft. Daarnaast sluiten de wijzigingen in het pensioenstelsel goed aan bij de eigentijdse arbeidsverhoudingen die we met z’n allen nastreven.

Meer informatie

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden