Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs voor scholing van start

De nieuwe aanvraagronde van de Lerarenbeurs voor scholing is vanaf 11 mei gestart. Tot en met 17 juni aanstaande kunnen leerkrachten in het po, vo, mbo of hbo een Lerarenbeurs voor scholing aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding of een opleiding gericht op het verwerven van extra bekwaamheden. De regeling is op een aantal punten verbeterd.Om het voor leerkrachten nog aantrekkelijker te maken om een opleiding te volgen, wordt het makkelijker om met een hbo-bachelor uiteindelijk door te stromen naar een wo?master. Daarnaast is de studievoortgangseis voor bachelor- en masteropleidingen versoepeld. Voortaan wordt de studievoortgang achteraf en niet meer tussentijds bekeken en krijgen leerkrachten langer de tijd om hun opleiding af te ronden. Deze versoepelingen zijn ook van toepassing op leerkrachten die al een Lerarenbeurs hebben. Ook nieuw is een aparte subsidieregeling voor zij?instromers. Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het voortgezet onderwijs of instellingen in het bve die vakmensen uit andere sectoren als zij?instromer in dienst willen nemen. Uit onderzoek blijkt dat zij?instromers na hun opleiding in de meeste gevallen blijven werken in het onderwijs. Vo?scholen die een zij?instromer aantrekken, kunnen 19.000 euro krijgen om onder meer studieverlet en een opleiding tot bevoegd leerkracht te betalen. De school en de zij?instromer vragen samen de lerarenbeurs aan. Voor de nieuwe aanvraagtermijn van de Lerarenbeurs is 20 miljoen euro beschikbaar. Voor zij?instroomtrajecten is in 2009 6 miljoen euro beschikbaar. De beurs kan gebruikt worden voor cursus- of collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Leerkrachten die een bachelorof masterstudie gaan doen, kunnen samen met de werkgever subsidie aanvragen voor studieverlof. Elke leerkracht kan gedurende zijn onderwijsloopbaan één keer in aanmerking komen voor een Lerarenbeurs. De Lerarenbeurs voor scholing is een structurele regeling.Meer informatie:www.ib?groep.nl/particulieren/sf/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.