Naar aanleiding van het verdrinken van een leerling tijdens een schoolzwemles in Rhenen is de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan de slag gegaan om meer duidelijkheid te scheppen over de veiligheid en de aansprakelijkheid van het schoolzwemmen.

Genoemde vereniging heeft een nieuw protocol opgesteld en aan alle betrokken scholen en zwembaden voorgelegd. Het ligt in de bedoeling om het nieuwe protocol met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 door te voeren. Het nieuwe protocol biedt mogelijkheden tot maatwerk.

Bij het opstellen van het nieuwe protocol is rekening gehouden met de uitspraak van de rechter, ondanks het feit dat de gerechtelijke procedure nog niet is afgerond. Drie van de zwembadleraren zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.
De betrokken leerkrachten zijn door de rechter vrijgesproken.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd