Minister Slob van Onderwijs heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ op 3 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de wetswijziging worden aanvragen voor nieuwe initiatieven vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit.
 
Met het wetsvoorstel wil minister Slob het scholenaanbod beter aan laten sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Door de huidige procedure is er beperkt ruimte voor het starten van scholen.
 
De nieuwe wet maakt het mogelijk om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruikmaken van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.
 
Onderwijskwaliteit vooraf getoetst
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat de Inspectie van het Onderwijs voortaan, voorafgaand aan de oprichting, de nieuwe school eerst toetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs. In het wetsvoorstel wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het bestaande onderwijsaanbod. Voordat een initiatiefnemer een aanvraag doet voor een nieuwe school, nodigt hij de bestaande besturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek waarin wordt besproken of ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen. Is dat het geval, dan is het stichten van een nieuwe school niet nodig. 

Links

Gerelateerd nieuws