Nieuw programma voor veiligheid op scholen; bestuur verantwoordelijk

Het ministerie van OCW start het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO). Doel is om de bewustwording bij onderwijsinstellingen op het gebied van veiligheid te vergroten. Scholen worden met dit programma gestimuleerd om het veiligheidsbeleid uit te voeren.

Uitgangspunt van het programma VPTO is de verantwoordelijkheid die het schoolbestuur heeft voor de veiligheid van de werknemers. Van besturen wordt verwacht dat zij als goed werkgever een effectief beleid hebben. Een goed veiligheidsbeleid is een onderdeel waarop zowel de Onderwijs- als de Arbeidsinspectie onderwijsinstellingen regelmatig toetst. Werkgevers zijn immers aanspreekbaar als hun medewerkers iets overkomt. Veiligheid begint bij het identificeren van risico´s en het voorkomen van onveilige situaties. Het bestuur kan en moet hier actief aan bijdragen. Kernelementen van de zorg voor veiligheid zijn: het uitvoeren van risicoanalyses, het voeren van preventief veiligheidsbeleid en het kunnen omgaan met calamiteiten. Tot eind 2010 wordt een aantal adviseurs beschikbaar gesteld die besturen kunnen ondersteunen bij strategisch veiligheidsbeleid. Het programma past in het kader van het rijksbrede programma Veilige Publieke Taak, dat is gericht op het tegengaan van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.