Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. Het Programma van Eisen (PvE) helpt je eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Deze nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en sluit goed aan bij het kwaliteitskader onderwijshuisvesting voor het funderend onderwijs.

In het nieuwe PvE is er meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit, geluid en temperatuur. De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden. Verder hebben de eisen voor kwaliteitsborging een belangrijkere plaats, met meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.

Met het PvE kunnen opdrachtgevers:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Het Programma van Eisen is opgesteld als een menukaart: je kiest zelf welke eisen je opneemt en op welk niveau. Je kunt kiezen uit drie ambitieniveaus.

Om het gebouw/ontwerp van een Frisse School vooraf, tussentijds of achteraf te controleren, is er de Frisse Scholen Toets. De nieuwe toets is medio september beschikbaar.

Links