Het Schoolleidersregister PO heeft inmiddels zeven professionaliseringsthema’s ontwikkeld en geactualiseerd. Nieuwe professionaliseringsthema’s zijn in ontwikkeling. Het eerste nieuwe thema is de ‘wildcard’. Deze wildcard is te gebruiken als het onderwerp waar de schoolleider zich in wil ontwikkelen niet terug te vinden is in de huidige professionaliseringsthema’s.

Het mes snijdt aan twee kanten: de individuele schoolleider krijgt meer flexibiliteit en voor het Schoolleidersregister PO is het een manier om te achterhalen welke inhoudelijke professionaliseringsthema’s aan de kennisbasis toegevoegd moeten worden.
Aanbieders van professionaliseringsaanbod en professioneel beoordelaars kunnen aanbod voor de wildcard indienen. De criteria voor dit aanbod zijn te vinden in Informatiepakket A: herregistratie/professionaliseringsaanbod formeel leren (zie download). Schoolleiders kunnen nu al gebruikmaken van de ‘wildcard’ als zij kiezen voor informeel leren en validering door ‘schoolleiders valideren schoolleiders’. Tijdens het valideringsgesprek reflecteert de schoolleider op zijn/haar ontwikkeling en op de relevantie van het onderwerp voor hem/haarzelf, de school en het team.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar