Nieuw Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken

Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Vanaf 1 oktober kunnen schoolleiders, leerkrachten, beleidsmedewerkers en bestuurders hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in primair onderwijs aan te pakken.

Veel leerkrachten in het primair onderwijs voelen een hoge werkdruk. Om dat te verlichten, sloten de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, de PO-Raad en het kabinet afgelopen 9 februari het werkdrukakkoord. Scholen krijgen vanaf het schooljaar 2018-2019 extra geld om de werkdruk te verlagen en daarbij hun eigen keuzes voor een aanpak te maken. Maar hoe voer je het gesprek over werkdruk en wat zijn passende oplossingen? Op de website vinden scholen daarvoor een vierstappenplan waarmee in de praktijk ervaring is opgedaan.

Doeltreffend

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “Als de sfeer in het onderwijsteam goed is, dan bespreek, verlaag en verdeel je de werkdruk met elkaar. Je stelt ook vast wat je wel en niet (meer) doet. Wij willen teams handvatten bieden om dat allemaal doeltreffend te doen, op een positieve manier. Dat voorkomt ook onnodig gepuzzel over de te kiezen aanpak van werkdruk. Het is belangrijk dat teamleden met voldoende energie en plezier hun werk kunnen doen, zodat ze beschikbaar blijven voor hun school en de sector. In deze tijd van een tekort aan leerkrachten en schoolleiders is dat extra nodig om kinderen alle dagen goed onderwijs te geven.”

Vier stappen

Het vierstappenplan op het Platform Werkdruk bestaat uit de fases: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Voor elke stap is er op het platform een pagina met praktische hulpmiddelen en kennis. Praktijkverhalen laten zien hoe andere scholen werkdruk aanpakken. Wanneer je met het onderwijsteam de stappen doorloopt, beantwoord je achtereenvolgens de vragen: Waar komt werkdruk vandaan? Wat kun je aan werkdruk doen? Welke maatregelen neem je? Heeft de aanpak succes? Door de laatste vraag te beantwoorden, kunnen teams hun aanpak bijstellen en de vier stappen opnieuw doorlopen. Dit cyclisch proces houdt de dialoog op gang en zorgt voor een blijvende aanpak van werkdruk.

Goed werkklimaat

Uit een eerdere pilot van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat de aanpak ertoe leidt dat onderwijsteams meer sociale steun van collega’s ervaren en vinden dat het werkklimaat in de school is verbeterd. Teams zijn zich door de aanpak meer bewust van de oorzaken van werkdruk en maken doelgerichter keuzes in het werk.

Het Platform Werkdruk is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het PO van de sociale partners, waaronder de AVS, samen met (het voormalige) PO in Actie.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.