Nieuw personeel niet meer automatisch verplicht verzekerd bij Vf

Met de komst van lumpsum in het po is nieuw benoemd personeel niet meer automatisch verplicht verzekerd bij het Vervangingsfonds (Vf). Dat geldt voor directie, leerkrachten en ondersteunend personeel.

Als schoolbestuur kunt u vanaf 1 augustus voor nieuwe personeelsleden kiezen uit de drie volgende opties:

1. verzekeren volgens het bekende systeem van de verplichte verzekering bij het Vf
2. een vrijwillige verzekering bij het Vf
3. een vrijwillige verzekering bij het Risicofonds

Met het Caso salarissysteem zijn afspraken gemaakt voor de inpassing van de keuzemogelijkheid. Door de bestaande codering te gebruiken worden extra administratieve lasten vermeden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.