Nieuw onderzoek naar excellentie op scholen

Meer wetenschappelijke inzichten over de rol van excellentie op scholen, dat is de centrale gedachte achter het onderzoeksprogramma ‘Excellentie in het onderwijs’. In totaal gaan acht nieuwe, driejarige onderzoeksprojecten van start.

De onderzoeken richten zich op de identificatie en kenmerken van (potentieel) excellente leerlingen. In een aantal projecten wordt nadruk gelegd op de rol van de leerkracht in het bevorderen van excellentie in de klas; andere onderzoeken richten zich op de effectiviteit van programma’s voor excellentiebevordering.
In de onderwijspraktijk is meer behoefte aan meer inzicht in de leerwijzen en het leerproces van excellente leerlingen. Daarnaast geven scholen aan meer inzicht te willen in de effectiviteit van bestaande aanpakken voor excellentie en het bereiken van een leercultuur op school die daar bij past.
Het onderzoeksprogramma komt voort uit de actieplannen voor het primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW en wordt gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO.

Meer informatie: www.nwo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.