De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken.

De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. De Inspectie zoekt naar een model dat de eigen verantwoording van scholen en besturen over hun resultaten versterkt en verbreedt, recht doet aan passend onderwijs op scholen en door alle belanghebbenden als rechtvaardig wordt beoordeeld. De Inspectie nodigt betrokkenen uit het onderwijsveld, zoals schoolleiders, bestuurders, leraren, intern begeleiders en ouders uit om mee te denken over een nieuw model. Het streven is om het nieuwe onderwijsresultatenmodel in 2019 officieel te gaan gebruiken.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd