Nieuw instrument voor meten van burgerschap

Inzicht in burgerschapscompetenties en -gedrag
De Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en bureau Rovict hebben voor het onderwijs het instrument Burgerschap Meten ontwikkeld. Dit instrument kan in het primair en voortgezet onderwijs worden gebruikt om eenvoudig inzicht te krijgen in burgerschapscompetenties en -gedrag van leerlingen, leerkrachten en de school. Burgerschap Meten werd onlangs aangeboden aan de sectororganisaties.

Veel scholen besteden al op diverse manieren aandacht aan burgerschapsvaardigheden, zoals respect hebben, kunnen zeggen wat je denkt, democratisch handelen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, kritisch meedenken en oog hebben voor elkaar. De PO-Raad ziet in het instrument Burgerschap Meten een waardevolle ondersteuning om burgerschap in onderwijsprogramma´s op te nemen. Nieuw is dat het meetinstrument eenvoudig inzichtelijk maakt wat op enig moment de status is van de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van zowel de individuele leerling, de groep als de school. In overzichten van elke leerling afzonderlijk, maar ook op groeps- en schoolniveau. Zo is direct duidelijk wat de sterke kanten en de mogelijke aandachtspunten zijn. Het ministerie van OCW heeft de ontwikkeling van het instrument medegefinancierd om het toegankelijk te maken voor het onderwijs. Op basis van het meetinstrument is een webapplicatie ontwikkeld. Scholen kunnen daarmee vergelijkingen maken. Bijvoorbeeld: hoe scoort mijn school vergeleken met scholen uit de regio of vergeleken met scholen met dezelfde denominatie? Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad) en Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad) ontvingen in totaal acht cheques uit handen van de ontwikkelaars; hiermee kunnen een achttal scholen drie jaar lang gratis aan de slag met Burgerschap Meten. Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden bij de PO-Raad.

Meer informatie over het gebruik van het instrument door scholen staat op http://www.burgerschapmeten.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.