Schoolleiders die inzicht willen in de eigen werksituatie en de competenties die nodig zijn om de eigen ambities waar te maken, kunnen hiervoor gebruikmaken van een nieuw instrument: ‘Beroepsprofiel’.

Het door Schoolleidersregister PO ontwikkelde instrument helpt de eigen werksituatie te analyseren en inzicht te krijgen in welke specifieke competenties nodig zijn om de eigen ambities waar te maken. Ook kan het instrument ingezet worden voor het opstellen van een ontwikkelplan. Met het Beroepsprofiel worden aan de hand van hulpvragen de huidige situatie en de eigen ambities van de schoolleider in kaart gebracht. Per basiscompetentie formuleert de schoolleider de eigen specifieke competenties. En op basis van de eigen vertaling wordt er gereflecteerd op de eigen praktijk (selfassessment en 360º-feedback) en kunnen ontwikkeldoelen geformuleerd worden in een actieplan.
Het instrument biedt schoolleiders een helder beeld van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit helpt niet alleen bij het reflecteren op het functioneren, maar kan ook worden gebruikt om een functiebeschrijving of functieprofiel op te stellen. Het instrument is een vernieuwde versie van NSA-effect, dat beschikbaar blijft naast het het nieuwe Beroepsprofiel.

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws