Nieuw aanbod voor ervaren directeuren

De AVS en Interstudie NDO ontwikkelen momenteel een nieuw en prikkelend aanbod voor schoolleiders die de schoolleidersopleiding hebben gedaan en nu bezig willen blijven met hun eigen professionalisering. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met een groep ervaren schoolleiders uit het primair onderwijs.

Heeft u de schoolleidersopleiding gedaan? Neemt u uw eigen professionalisering serieus? Wilt u uw kennis op peil houden, niet om bovenschools of interim-werk te gaan doen, maar om uw eigen functie goed te blijven vervullen? En vindt u het bovendien tijd om de herregistratie bij de NSA serieus aan te pakken?

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.