Om het oplopende tekort aan goed geschoolde technici tegen te gaan, sloten de overheid, het onderwijs, de vakbonden en het bedrijfsleven afgelopen voorjaar het Techniekpact. Belangrijkste afspraak voor basisscholen is dat er in 2020 structureel aandacht moet worden besteed aan wetenschap en technologie. “Het is overal bij te betrekken.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders