Niet langer controle op eigen wachtgeldbeleid PO

Scholen ontvangen geen overzichten meer van het UWV (of de KMPG ). Daarom is niet bekend welk personeel feitelijk een uitkering krijgt. Om die reden heeft het ministerie besloten besturen niet langer te verplichten bij te houden welke uitkeringsgenietenden tot de categorie behoren waaraan met voorrang een vacature moet worden aangeboden, ter voorkoming van een bekostigingssanctie.

Tot nu toe moesten schoolbesturen aantonen dat alle vacatures conform de wettelijke bepalingen zijn vervuld, zoals vermeld in de AVR 2005 primair onderwijs staat onder punt 6.3, de toelichting op regel 9 van het berekeningsmodel. Welke uitkeringsgenietenden tot de categorie “eigen wachtgelders” behoren, moest blijken uit de administratie van de besturen.

In de AVR 2006 wordt deze bepaling niet meer opgenomen. De AVR 2005 zal hierop ook niet hoeven te worden gecontroleerd.
De wet zelf blijft overigens onverkort van kracht. Dat een en ander niet meer wordt gecontroleerd, brengt daarin geen verandering.

Bron
CFI-online

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.