Voor de subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers is een beperkt budget beschikbaar. Hierdoor kunnen niet alle aanvragen worden gehonoreerd; scholen krijgen geen subsidie voor alle overblijfmedewerkers die op het aanvraagformulier zijn opgegeven. Dit meldt Cfi.

In de eerste tranche is het subsidieplafond al bereikt. Aanvragen voor de korte cursussen zijn gehonoreerd met een maximum van twee. Aanvragen voor de beroepsgerichte opleiding, die zijn ontvangen vóór het subsidieplafond (21 mei 2007), zijn gehonoreerd met een maximum van één. Aanvragen voor de beroepsgerichte opleiding die zijn ontvangen na 21 mei 2007 zijn niet gehonoreerd. Aanvragen die na 2 juli 2007 zijn ontvangen, zijn afgewezen.

Kijk voor meer informatie over onder meer subsidies voor tussen- en buitenschoolse opvang op www.schoolenopvang.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws