Netwerk eenpitters in oprichting

Eenpitters vormen voor de AVS een belangrijke doelgroep, blijkt onder andere uit het specifieke professionaliseringsaanbod voor eenpitters dat de AVS biedt. Daarnaast is de AVS momenteel bezig met een eenpitternetwerk, waarin sprake is van het uitwisselen van kennis en ervaringen van deelnemers, aangevuld met de inbreng van professionals vanuit de AVS.

In de netwerkbijeenkomsten voor eenpitters komen onderwerpen aan bod die door de deelnemers zelf worden voorgesteld, afgewisseld met onderwijsactualiteiten. Voor het schooljaar 20072008 staan drie bijeenkomsten gepland. Deze vinden plaats in Utrecht op woensdagmiddag 19 september 2007, 23 januari en 23 april 2008. De kosten voor deelname bedragen 75, euro.

Meer informatie
Belangstellenden kunnen zich, graag vóór 1 september 2007, aanmelden via eenpitters@avs.nl. Vragen over de andere AVS-activiteiten voor eenpitters kunt u eveneens via dit e-mailadres stellen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.