Minister Van der Hoeven vindt dat het bekostigen van de personele lasten van leerkrachten Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs G/HVO op openbare basisscholen geen overheidstaak, maar een taak van kerken en genootschappen op geestelijke grondslag. Tegelijk stelt ze wel kwaliteitseisen aan deze leerkrachten in het kader van de Wet BIO. Kerken, moslimorganisaties en humanisten schreven daarop een brandbrief aan de Tweede Kamer.

In de brief maakt de samenwerkingscoalitie G/HVO duidelijk dat de Wet BIO ook aan deze betreffende groep leerkrachten professionele eisen stelt, maar dat de kerken en genootschappen op geestelijke grondslag niet per definitie beschikken over de expertise om de vereiste onderwijskwaliteiten en professioneel werknemerschap te bewerkstelligen. De zendende instanties zijn geen formele werkgevers degenen binnen de instanties die leerkrachten aanstellen zijn vaak vrijwilligers waardoor de leerkrachten als werknemer onvoldoende beschermd worden. De Onderwijsraad heeft laten onderzoeken of een aanstelling van G/HVO-leerkrachten aan de openbare basisschool mogelijk zou zijn de school is nu slechts gastheer, maar dit blijkt praktisch minder wenselijk. In de brief wordt daarom gesuggereerd een landelijke werkgeversorganisatie G/HVO in het leven te roepen. Deze organisatie zou zelf over middelen moeten beschikken om mensen aan te stellen. Vooralsnog is de leerkracht G/HVO, als het aan de minister ligt, voor zijn of haar betaling nog afhankelijk van de kerken en genootschappen op geestelijke grondslag. Volgens de briefschrijvers betekent dit in de praktijk dat zij slechts een handvol formatieplaatsen kunnen bekostigen. Zij hopen dat de minister dit standpunt meeneemt tijdens de behandeling van de begroting. Ook drong een kamermeerderheid er tijdens de Algemene Beschouwingen bij de minister op aan in de kosten voor leerkrachten levensbeschouwing in het openbaar onderwijs tegemoet te komen. In het kader van het nieuwe kerndoel burgerschap en integratie zou de overheid meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor lessen in levensbeschouwing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws