Negen po-scholen ‘Begaafdheidsprofielschool’

Negen scholen in het primair onderwijs kregen eind mei de kwalificatie `Begaafdheidsprofielschool´. Deze scholen bieden, naast het standaard curriculum, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen, oftewel een curriculum afgestemd op de behoeften van deze doelgroep.

Gecertificeerd zijn De School op de Berg in Amersfoort, ´t Kiemveld in Den Dungen, De Prinseschool in Enschede, De Braskörf in Veendam, Het Talent in Lent, De Tol in Zuidlaren, De Regenboog Plusschool in Apeldoorn, Nutsschool M.M. Boldingh in Den Haag en La Res in Enschede. Het is de wens van zowel overheid als scholen dat de mogelijkheid tot profilering beter benut wordt. Dat betekent dat er scholen zouden moeten zijn die naast hun algemene functie, een specifieke functie vervullen voor doelgroep(en) zoals (hoog)begaafde leerlingen. In september 2006 werd de aftrap verricht voor de pilot Begaafdheidsprofielscholen po. Samen met twaalf pilotscholen en een groot aantal `volgscholen´ is onderzocht aan welke voorwaarden po-scholen moeten voldoen om zichzelf (op termijn) begaafdheidsprofielschool te mogen noemen. Het is de nadrukkelijke wens dat ook in het basisonderwijs, evenals in het vo, op termijn een landelijk dekkend netwerk van scholen zal ontstaan. Gedurende meerder jaren hebben deze scholen een ontwikkeling doorlopen die leidt tot het voldoen aan kwaliteitscriteria. Criteria die, uitgewerkt in een zogenaamd `zelfbeoordelingsinstrument´, inzicht geven in de activiteiten die leiden tot de titel `Begaafdheidsprofielschool´.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.