Negatieve inkomensgevolgen zorgstelsel opnieuw onder aandacht

De AVS heeft een brief gestuurd aan de deelnemers van het voorjaarsoverleg om de negatieve inkomensgevolgen voor onder meer schoolleiders, als gevolg van de nieuwe zorgverzekeringswet, opnieuw onder de aandacht te brengen. In deze brief wordt nogmaals aangedrongen op reparatie van de inkomensdaling.

Het kabinet en de sociale partners startten donderdag 9 maart met het jaarlijkse voorjaarsoverleg. Zowel de vakcentrales als de werkgeversorganisaties wijzen op de negatieve gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Deze inkomensdaling blijkt ook uit de peiling van de AVS onder haar leden. Begin dit jaar vroeg de AVS haar leden om de consequenties van de nieuwe zorgverzekeringswet kenbaar te maken. Uit de reacties bleek dat inderdaad – waar de AVS en nadere organisaties vóór de invoering van de nieuwe wet al voor waarschuwden – veel mensen per maand netto minder geld te besteden hebben als gevolg van de wetswijziging.

Uit berekeningen blijkt dat veel schoolleiders teveel verdienen om in aanmerking te komen voor de zogenaamde zorgtoeslag, maar wel de nadelen van de wetswijziging ondervinden. Een inkomensachteruitgang van ruim 150 euro blijkt geen uitzondering.

De AVS constateert in de brief dat het wrang is dat de, toch al te lage, salarissen voor schoolleiders hiermee nog meer onder druk komen te staan. En dat dit zowel voor de individuele schoolleider als voor de uitstraling en aantrekkingskracht van het beroep geen goede zaak is. Brief Voorjaarsoverleg gevolgen zorgstelsel
 Berekening: Ontwikkeling inkomen versus zorgverzekering

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.