Nederlandse taal opgenomen in Grondwet

De Nederlandse taal wordt verankerd in de Grondwet. Dat heeft de ministerraad onlangs besloten. In de Grondwet wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiële taal is van ons land en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Ook over het Fries wordt een bepaling opgenomen.

Door internationalisering en de pluriforme samenstelling van de bevolking worden er steeds meer talen gesproken in Nederland. In het bijzonder het Engels wint terrein. Het kabinet vindt de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en acht het van belang dat het gebruik van de Nederlandse taal niet in de verdrukking komt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland altijd met de Nederlandse taal terecht kan. De bepaling in de Grondwet over de Friese taal waarborgt de wettelijke positie die het Fries nu al heeft.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.