Nederlandse aanpak dyslexie werkt

Uit Europees onderzoek onder acht landen blijkt dat Nederland een pioniersfunctie heeft wat betreft herkenning en aanpak van dyslexie bij kinderen.

Om dyslexie snel te kunnen onderscheiden van andere mogelijke oorzaken van lees- en spellingproblemen bij basisschoolleerlingen bestaat er sinds 2006 een dyslectieprotocol. In dit Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) worden ‘voorspellers’ (kenmerken) van dyslexie duidelijk benoemd. Europees onderzoek bevestigt nu dat met dit protocol dyslexie snel te herkennen is.
In acht landen – waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland en Finland – is onderzocht wat precies de taken zijn waar dyslectische kinderen moeite mee hebben. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral het vermogen van kinderen om met klanken van taal om te gaan in combinatie met de snelheid waarin zij letters en cijfers kunnen benoemen, sterke voorspellers zijn voor dyslexie. Dit bleek het geval te zijn in alle landen die participeerden in het onderzoek. Ook kwam naar voren dat het uitmaakt welke taal een kind moet leren. Hoe complexer de taal, des te meer moeite dyslectische kinderen hebben om het leren lezen onder de knie te krijgen. Zo blijkt Engels een ingewikkelde taal, omdat deze taal veel klanken kent die hetzelfde klinken (bijvoorbeeld de ‘u’ en ‘ea’ in ‘burn’ en ‘earn’) en is Fins in vergelijking een eenvoudige taal, waarbij elke klank altijd maar op een manier geschreven kan worden en andersom. Nederlands zit daar tussenin: onze taal is veel minder complex dan het Engels, maar niet zo eenvoudig als het Fins.

Bij het onderzoek waren 1114 dyslectische en 1138 niet-dyslectische kinderen betrokken, verdeeld over zes taalgebieden. Namens Nederland participeerden het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) en de Universiteit Maastricht in het onderzoek.

Meer informatie: www.rid.nl

AVS biedt maatwerk met betrekking tot het thema fonemisch bewustzijn. Meer informatie: www.avs.nl/pifo/voorjaar2013

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.