Nederlands onderwijs doet te weinig aan ondernemerschap

Het Nederlandse onderwijs zou te weinig aandacht besteden aan het stimuleren van ondernemerschap. De vereiste ondernemende houding om daadwerkelijk ook de kennis toe te passen die welvaart en welzijn moet verhogen, blijft achter bij andere landen. Dit blijkt uit de recente publicatie `Ondernemend Onderwijs´ van adviesbureau Strategy Consultants.

De Wgbh/cz is een zogenaamde aanbouwwet: de wet is al van toepassing voor andere sectoren en wordt nu verder uitgebreid met basis- en voortgezet onderwijs. Hiermee wordt de rechtspositie van gehandicapte en chronisch zieke leerlingen vanaf het schooljaar 2009 versterkt. In het onderwijs is soms nog steeds sprake van ongelijke behandeling, waardoor deze kinderen op achterstand worden gezet in hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Door de uitgebreide Wgbh/cz krijgen zij straks de mogelijkheid de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om een oordeel te vragen als zij vinden dat ze onterecht ongelijk behandeld worden op grond van hun handicap of chronische ziekte. Dit voorstel betekent een verbetering van de kansen op het volgen van geschikt onderwijs voor leerlingen die met aanpassingen gewoon mee kunnen. De uitbreiding betekent géén verplichting voor scholen om kinderen aan te nemen, maar wel om te kijken hoe het beste uit het kind gehaald kan worden.

Kijk voor meer informatie op www.minvws.nl/actueel/  kamerstukken.

In `Ondernemend Onderwijs´ staan voorbeelden uit binnen- en buitenland van een succesvolle wisselwerking tussen onderwijs en ondernemerschap. Deze zijn gebaseerd op gesprekken met een aantal professionals uit onderwijs en bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Nederland scoort internationaal gezien gemiddeld als het gaat om ondernemerschapsvaardigheden. Op het gebied van doorzettingsvermogen, durf en geldingsdrang presteert ons land ondermaats. “Het onderwijs brengt ons kennis en vaardigheden bij, waar ondernemerschap zorgt voor toepassing in de praktijk. Naast ondernemers hebben ook ambtenaren, medewerkers en wetenschappers baat bij deze karaktereigenschappen. Een goede wisselwerking tussen kennis en ondernemerschap is cruciaal om ook in de toekomst economische groei en welvaart te kunnen garanderen”, aldus Tijo Collot d´Escury, managing partner bij Roland Berger Strategy Consultants.

Bang voor risico´s Hoewel het gemiddelde kennisniveau in ons land hoog is, laat het onderzoek zien dat het onderwijs bepaalde eigenschappen onvoldoende bijbrengt. Nederlanders zijn bang om risico´s te nemen en houden niet van competitie en prestatiebeloning. Wel zijn we internationaal gezien creatief en hebben we vertrouwen in onszelf en elkaar. In `Ondernemend Onderwijs´ staat een aantal aanbevelingen om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Deze worden onderschreven door onder meer ondernemers, politici, VNO-NCW en mensen uit de onderwijswereld:

o Betrek bedrijfsleven bij beroepsonderwijs
o Versterk en verbreed het taalonderwijs; het vergroot de communicatieve vaardigheden en daarmee de ondernemendheid
o Stimuleer studentenbedrijven
o Stimuleer excellentie en prestatiedrang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.