Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het begrotingoverschot aangewend moet worden voor salarissen in de publieke sector. Onderwijs staat daarbij in de top 3 samen met zorg en politie. Onderwijs is ook, na gezondheidszorg en ouderenzorg, het belangrijkste onderwerp waar het volgende kabinet mee aan de slag moet. Dit blijkt uit een enquête van opiniebureau Ipsos in opdracht van de NOS.

Onderwijs laat een significante stijging in urgentie zien ten opzichte van 2018 (van 25 naar 32 procent). Bij jongeren staat onderwijs hoger op de agenda dan bij ouderen. Voor hoogopgeleiden heeft onderwijs meer prioriteit dan voor lager opgeleiden.

De geënquêteerden geven het kabinet een 5,5 als rapportcijfer.

De enquête is uitgezet in verband met de aanloop naar Prinsjesdag.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders