Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden of heel tevreden met hun leven. En dat niet alleen: ze presteren ook nog eens goed. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3, blijkt uit driejaarlijks onderzoek door de OESO (PISA-2015). Staatssecretaris Dekker heeft de resultaten op 19 april aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Nederlandse leerlingen worden beduidend minder gepest dan leerlingen in andere landen die zijn onderzocht. Slechts 3.3 procent van de leerlingen geeft aan gepest te worden, tegenover bijvoorbeeld 17,5 procent in Nieuw Zeeland en 18,3 procent in Singapore. In Zuid-Korea worden de leerlingen naar eigen zeggen het minst gepest (2,2 procent). Ook bij de mate waarin kinderen in Nederland gepest worden speelt hun achtergrond geen rol, aldus het onderzoek. Dat is in andere landen wel zo. In andere landen die zijn onderzocht, wordt op scholen met veel leerlingen met een lage sociaal economische status veel vaker gepest. Het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen voelt zich thuis op school (81 procent).

Steun van ouders
Bijna alle 15 jarige leerlingen in Nederland voelen zich door hun ouders ondersteund. Ouders zijn geïnteresseerd in de activiteiten op school (97,2 procent), ondersteunen de inspanningen en resultaten van hun kinderen (96,5 procent), ondersteunen bij problemen op school (96,6 procent) en stimuleren het zelfvertrouwen van hun kinderen (95,5 procent). Nederland presteert hier ver boven het OESO-gemiddelde. En ook hier is het verschil tussen hoge en lage sociaal economische status veel minder groot dan in de andere OESO-landen. Nederlandse kinderen sporten meer dan gemiddeld in de OESO, wel wat vaker buiten schooltijd.

Dekker geeft aan dat de resultaten geen reden zijn om achterover te leunen: “Ieder kind dat met lood in de schoenen naar school gaat is er een te veel.”

PISA is een internationaal peilonderzoek naar kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Het onderzoek naar welzijn van leerlingen vormt het derde deel van de serie rapportages in het kader van PISA 2015. Eerder werden de uitkomsten bekend voor natuurwetenschappen, wiskunde en lezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws