NCO-informatiepunt versterkt onderwijskwaliteit

AVS werkt samen met partners om schoolleiders in positie te brengen. Een belangrijk middel is relevante informatie direct beschikbaar stellen voor schoolleiders. Daarom maken wij afspraken met partners zoals het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Er is een nieuw NCO-informatiepunt opgericht, om scholen rechtstreeks te informeren over beschikbare kennis over de onderwijskwaliteit van hun school.

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt rapportages met betrouwbare data, die belangrijk zijn voor schoolbesturen en schoolteams bij het borgen en verbeteren van onderwijskwaliteit. De rapportages helpen hen om het onderwijs optimaal af te stemmen op de mogelijkheden van hun leerlingen. Hiervoor is het NCO-informatiepunt ingericht.

Het NCO-informatiepunt omvat:

  • een informatieve en inspirerende website
  • een direct aanspreekpunt voor vragen
  • professionaliseringstrajecten

NCO-informatiepunt: informeren en inspireren

De website van het NCO-informatiepunt biedt een duidelijke, laagdrempelige uitleg van de (statistische) begrippen en figuren in de NCO-rapportages. Onmisbaar voor ieder die op school en binnen een bestuur discussieert en meedenkt over interventies in de onderwijspraktijk. Daarnaast lees je op de website ook hoe collega’s op andere scholen en van andere besturen de NCO-rapportages benutten. Dat inspireert om aan de slag te gaan!

Direct aanspreekpunt: snel antwoord op vragen

Heb je na het lezen van de uitleg op de website nog vragen over de inhoud van de NCO-rapportage van jouw school/scholen? Dan kun je het beste je vragen mailen naar: info@ncoinformatiepunt.nl. Daar zitten experts klaar om ze te beantwoorden. Je kunt ook bellen met 030 – 232 42 29 (bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:30 uur).

Wat is het NCO?

Het NCO is een dienst van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NCO maakt slim gebruik van data die er al zijn en koppelt deze terug aan scholen door middel van reguliere rapportages en leergroei-rapportages. De reguliere rapportages worden verstrekt aan alle scholen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ze geven inzicht in de onderwijsloopbaan van huidige en oud-leerlingen. De leergroei-rapportages maakt het NCO voor scholen die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze rapportages geven informatie over de leergroei van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Voordelen van NCO-rapportages

NCO-rapportages bevatten betekenisvolle data over onderwijsprestaties en schoolloopbanen van leerlingen. Deze informatie helpt scholen en besturen om de kwaliteit van hun onderwijs zorgvuldig te monitoren. Wat gaat goed en waar is ruimte voor verbetering? De reguliere NCO-rapportages laten bijvoorbeeld zien hoe je school scoort op de eindtoets ten opzichte van een school met dezelfde leerling- en schoolkenmerken. Daarmee krijg je een reëel beeld van waar de leerlingen staan, wat helpt om te bepalen hoe je je als school verder wilt ontwikkelen. Een ander voordeel is dat NCO-rapportages je in staat stellen om ontwikkelingen over meerdere jaren te volgen. Op basis van de leergroei-rapportages kun je namelijk beoordelen of interventies, bijvoorbeeld een nieuwe methode, het beoogde effect op de leerprestaties hebben.