Natuurlijk welkom op school

Schoolkeuze is voor ouders een belangrijk onderwerp. Daar waar het om de basisschool gaat, lijkt de keuze nog redelijk eenvoudig: de school in de buurt biedt vaak uitkomst. Als het om voortgezet onderwijs gaat wordt het al lastiger. Voor ouders met kinderen met een beperking is de schoolkeuze zo mogelijk nog ingewikkelder. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad ontwikkelde voor deze problematiek voorlichtingsmateriaal voor zowel ouders als scholen.

Tekst: Hans van den Berg

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.