Natuurlijk Welkom op school

Is een uitgebreide informatiemap voor ouders, intern begeleiders en schoolleiders, uitgegeven door de CG Raad. De map biedt handreikingen en richtlijnen voor ouders met een kind met een beperking, maar natuurlijk ook voor de school, om met elkaar de juiste vragen te stellen en de passende antwoorden te vinden.

Schoolkeuze is een belangrijk onderwerp voor ouders. Als het gaat om de basisschool is het vaak nog eenvoudig: een goede school in de buurt. Als het gaat om voortgezet onderwijs wordt het al moeilijker. Voor ouders van kinderen met een beperking ligt het nog moeilijker.

Keuze tussen regulier en speciaal onderwijs
Kinderen met een beperking hebben vaak een indicatie voor speciaal onderwijs. Toch kiest een deel van deze ouders voor regulier (gewoon) onderwijs. Dat doen ze soms vanwege bepaalde principes, zoals inclusie en diversiteit. Maar vaak zullen ouders het liefst hun kind gewoon naar de school in de buurt sturen. De school waar andere kinderen uit hun gezin en hun buurt ook naar toe gaan. De school die voorbereidt op de gewone samenleving waar hun kind later deel van zal uitmaken. Het gaat hen erom dat hun kinderen `natuurlijk welkom zijn op school´. Dat hun kinderen erbij horen. Het project `Natuurlijk welkom op school´ wil ouders daarbij ondersteunen.

Een man van 60 jaar vertelt op een feestje hoe hij zich als kind buitengesloten voelde. Hij kon niet goed lezen, hij kon niet mee op school. Nu weet hij, dat hij dyslectisch is. Toen had nog niemand daarvan gehoord. Hij was dom! Dus hij ging naar het BLO (Buitengewoon Lager Onderwijs) in de stad. Zelf woonde hij in een dorp. Hij vertelde hoe hij aan de kant stond op Koninginnedag. De spelletjes werden georganiseerd door de school in het dorp, maar daar zat hij niet op. Hij vertelde hoe hij wel de Eerste Communie deed. De kinderen waren daar weken op voorbereid op school. Hij niet. Hij hoorde er niet bij. Het doet hem nu nog zeer. 

Doel van het project
Het doel is ouders te helpen die kiezen voor het regulier onderwijs voor hun kind met een beperking. Er wordt een informatiemap gemaakt en een brochure met goede voorbeelden.

Inhoud van de informatiemap
In de informatiemap lezen ouders waar ze mee te maken kunnen krijgen. Hoe ze het kunnen aanpakken. Welke regelingen er zijn. Hoe ze met de school in gesprek kunnen gaan. Hoe ze betrokken kunnen zijn bij het onderwijs aan hun kind. Bij het handelingsplan dat de school moet maken. Ook staan er veelgestelde vragen in de map en tips van andere ouders.

Inhoud van de brochure met goede voorbeelden
In de brochure staan verhalen van ouders en leerlingen met een beperking, die naar het regulier onderwijs gaan. Hun ervaringen kunnen andere ouders en ook scholen inspireren. Er is een oproep geplaatst en er zijn 9 leerlingen en hun ouders en school geïnterviewd. Het zijn goede voorbeelden, maar het is niet altijd vanzelf gegaan. Vaak zijn er de nodige hobbels overwonnen. Maar in alle voorbeelden bleek de inspanning de moeite waard.

Wanneer zijn de informatiemap en de brochure gereed?
Naar verwachting aan het eind van het jaar. Ze zullen naar organisaties worden gestuurd die contact hebben met ouders en leerlingen. Ook ouders zelf kunnen de map en de brochure bestellen. Hoe dat kan, zal ruim bekend gemaakt worden. In ieder geval vindt u deze informatie op de website van de CG-Raad.

Financiering van het project
Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Johanna Kinderfonds, de NSGK, het Revalidatiefonds en het VSB Fonds

Meer informatie op de website van de CG-raad

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.