Eén van de uitkomsten van een recente AVS-peiling onder schoolleiders is dat 92 procent merkt dat de overheid zich top down bemoeit met zaken die schoolleiders zelf kunnen regelen, al dan niet met hun bestuur. De indruk is dat de overheid zich steeds vaker bemoeit met het ‘hoe’ én met het ‘wat’. Dat geldt volgens de respondenten bijvoorbeeld voor zaken als sturend inspectiekader, pestprotocol, toetsprotocol en -wetgeving, gymuren, muzieklessen, et cetera. In de commissie onderwijs van  de AVS werd door de leden gesproken over de effecten van incidentpolitiek, het oplaten van ‘proefballonnetjes’ en wat dit teweegbrengt op scholen.

Zodra de politiek – gesterkt door de presentatie in de media – van bovenaf beleid gaat formuleren waar het veld niet goed en niet tijdig bij betrokken is, gebeurt er van alles in de scholen. Leraren vragen zich af wat er nu weer van ze verwacht wordt; de vorige beleidsinkt is vaak amper opgedroogd. Ouders en medezeggenschapsraden maken zich zorgen. Zijn alle zaken die zo prominent in de pers staan en door de politiek opgepakt worden ook op onze school aan de orde?

Over het algemeen hebben scholen hun beleid en protocollen prima op orde. Zaken als pesten of sociale veiligheid zijn verweven met het dagelijks handelen in de school. Schoolleiders zijn zich bewust van hun sleutelrol als zich een probleem of crisis in of om de school voordoet. Dat wil niet zeggen dat er geen onverwachte of onvoorspelbare situaties kunnen ontstaan die het moeilijk maken om adequaat te reageren, maar de basis is op orde. 

Scholen willen zich vooral vanuit hun missie en visie bezighouden met onderwijs en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Scholen willen zich richten op kinderen en wat er nodig is om ze toe te rusten voor de maatschappij van straks. Kortom, zoals ook de Onderwijsraad benadrukte in haar rapport ‘Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem’: geef scholen het vertrouwen en de ruimte. De professionals zijn aan zet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd