De onderwijsprijs 2019 gaat voor het basisonderwijs naar Nieuweschool in Panningen in Limburg en voor het voortgezet onderwijs naar het PENTA College in Hoogvliet (Rotterdam). Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW, reikte op woensdag 27 maart de prijzen uit.

Zo goed mogelijk onderwijs organiseren voor alle leerlingen, dat is het doel van Nieuweschool. Veel van de leerlingen zijn zij-instromers omdat het onderwijs op andere scholen niet passend is of omdat de (getraumatiseerde) kinderen gevlucht zijn vanwege een oorlog. De school biedt onderwijs aan leerlingen met speciale (leer)behoeften en leerlingen die tussen wal en schip vallen in het onderwijs, en daarbij worden geen ‘etiketjes’ geplakt. Niemand wordt verwezen naar het speciaal onderwijs. Elk kind mag rekenen op een op maat gesneden aanpak. Gedifferentieerd leren is de norm. Het ziekteverzuim onder leerkrachten is extreem laag.

Het PENTA College in Hoogvliet wil stapelaars van mavo naar 4 havo meer kansen geven. Vaak lopen mavo-leerlingen in de havo vast. Volgens de school is dit niet het geval omdat deze leerlingen het niveau niet aankunnen, maar omdat de didactiek en pedagogiek van de lessen niet aansluiten bij deze doelgroep. In Hoogvliet is een Havo-TOP opleiding gestart in het profiel Economie en Maatschappij en samen met VAVO Rijnmond College en Scala Rietvelden is een bijzondere leerroute ontworpen voor leerlingen die op een gewone havo niet optimaal tot hun recht komen. Leren door de praktijk staat hierbij centraal. Leerlingen die het vierde jaar niet halen, mogen dankzij de samenwerking met een ROC toch in het tweede jaar van niveau 4 mbo instromen. Een artikel hierover stond in Kader Primair 5 (januari 2019).

De prijswinnaars ontvangen de “Bronzen Olifant” en een geldbedrag van 7.000 euro.

uitreiking Nationale Onderwijsprijs 2019

Aan de Nationale Onderwijsprijs 2017-2019 hebben ruim 200 scholen meegedaan. Bijna elke provincie heeft de afgelopen maanden haar eigen Onderwijsprijs uitgereikt in basis- en voortgezet onderwijs. De in totaal 22 winnaars waren genomineerd voor de landelijke finale.  De prijs is ingesteld om de creatieve kant van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te halen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders