Nationale aanpak milieu en gezondheid naar Tweede Kamer

 Nationale aanpak milieu en gezondheid naar Tweede Kamer

Onlangs heeft minister Cramer van VROM de ‘Nationale aanpak milieu en gezondheid voor de periode 2008–2012’ naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin ook maatregelen voor een gezond binnenmilieu op scholen. Onderwijsorganisatie VOS/ABB vindt de maatregelen van het kabinet verre van voldoende en vraagt betrokkenen een petitie in te vullen.

De Nationale aanpak milieu en gezondheid omvat de volgende speerpunten:
verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu (bijvoorbeeld op scholen), gezond ontwerpen en inrichten van de fysieke leefomgeving, verbeteren van de informatievoorziening over de lokale leefomgeving aan burgers en het signaleren en volgen van milieu- en gezondheidsproblemen. Deze speerpunten worden de komende tijd ingevuld met uitvoeringsplannen. Met het verhelpen van binnenmilieuproblemen wordt direct aan de slag gegaan. Meer over de concrete maatregelen voor scholen is te vinden in Kader Primair 6 (maart 2008, artikel: Extra geld voor binnenmilieu scholen).

Petitie
Volgens onderwijsorganisatie VOS/ABB krijgen schoolbesturen, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de binnenkant van de gebouwen, van het Rijk echter nog steeds veel te weinig geld om het binnenmilieuprobleem adequaat aan te pakken. Daarom startte VOS/ABB een petitieactie. Schoolbestuurders, directeuren, leerlingen en ouders kunnen de online petitie ‘Muffe lokalen: kabinet, doe er wat aan!’ op www.vosabb.nl ondertekenen. “Het is bijzonder teleurstellend”, aldus VOS/ABB, “dat het kabinet laat zien dat het deze nijpende kwestie absoluut niet serieus neemt. Zo gaat het kabinet bij de maatregelen voor een beter binnenmilieu uit van verouderde normen voor het CO2-gehalte in lokalen. Die normen dateren uit 1984 (!), terwijl GGD’s uitgaan van nieuwe normen die strenger zijn. Met de maatregelen in de Nationale aanpak milieu en gezondheid laat het kabinet helaas zien dat het de problemen ook op financieel gebied absoluut niet serieus neemt, met als enig argument dat de kosten anders onbeheersbaar zouden worden.” VOS/ABB wil met de reacties de Tweede Kamer en het kabinet duidelijk maken dat er snel(ler) serieuze(re) maatregelen nodig zijn.
BR> Meer informatie: www.vosabb.nl
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.