Alle scholen in het funderend onderwijs ontvingen op 24 maart een brief van demissionair minister Slob met meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Daarin staat hoe het proces er de komende maanden uitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden.

Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. Er wordt gestart met een fase van inventarisatie en planvorming, die de basis is voor verdere invulling in de lokale context.
De AVS heeft op basis van feedback van leden nogmaals bij de minister onder de aandacht gebracht dat de werkdruk bij schoolleiders exceptioneel hoog is. Het reguliere werk is al veel en complex, daarbij moeten de maatregelen en het onderwijs rond corona in goede banen worden geleid, ervaren veel schoolleiders extra drukte rond testen en quarantaine en komt er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs nog een flinke taak bij. Voldoende tijd, haalbaarheid en organiseerbaarheid zijn essentieel voor schoolleiders.


Gerelateerd nieuws